Nhà máy thủy điện Hương điền
Ngày 06/06/2020
Tình hình sản xuất
05/06/2020
Công suất MAX (MW)
48
Sản lượng (triệu KWh)
Ngày:
0,318
Tháng:
1,250
Năm:
38,278 / 270,08
Lũy kế:
2.203,538
Tình trạng hoạt động tổ máy
H1: 
H2: 
H3: 
Thông tin hồ chứa
05/06/2020
Thời điểm (giờ):
24
Mực nước hồ (m):
51,820
Mực nước hạ lưu (m):
1,500
Q về hồ (m3/s):
26,800
Q qua các tổ máy (m3/s):
32,000
Q qua tràn (m3/s):
0,000
Lượng mưa (mm):
0,000
ĐĂNG NHẬP
Tên:
Mật khẩu:
 
Loading the player ...